Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

kupmibuty
Choćbyśmy cały świat przemierzyli w
poszukiwaniu Piękna, nie znajdziemy go nigdzie, jeżeli
nie nosimy go w sobie…
— Ralph Waldo Emerson
kupmibuty
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.

June 20 2017

kupmibuty
kupmibuty
kupmibuty
Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje - to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie. Niech twój strach wyjrzy z ciemności i cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę.
— Clarissa Pinkola Estés, Biegnąca z wilkami
kupmibuty
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
kupmibuty
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti

June 14 2017

kupmibuty
1829 76e0 500
Reposted frompiehus piehus viazwierzejuczne zwierzejuczne

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viazwierzejuczne zwierzejuczne
kupmibuty
1311 1e47 500
Reposted fromheroes heroes viazwierzejuczne zwierzejuczne
1503 294a

the-violent-peach:

I hit reblog so fast there was a tsunami in the Pacific.

June 11 2017

2522 7368 500
Reposted fromTransfluiid Transfluiid viazmora zmora
kupmibuty
Tak, chcę się zmęczyć, pobrudzić, umordować, nałykać kurzu, spalić słońcem i zmoczyć przez deszcz. Chcę poczuć (...) życie, jakbym je miała pod skórą.
— B. Pawlikowska
Reposted fromswojszlak swojszlak viazmora zmora
kupmibuty
3509 fd19
Reposted fromlittlefool littlefool viazmora zmora
kupmibuty
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła Mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka.
— Tove Jansson, Tatuś Muminka i morze
Reposted fromrol rol viazmora zmora
5588 23be 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viazmora zmora
kupmibuty
Play fullscreen
Just one thing everybody wants.
There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants
It's love!
Yes, all we're looking for is love from someone else
A rush,
A glance,
A touch,
A dance.
Reposted frombylejaka bylejaka viajustanothergirl justanothergirl

June 06 2017

kupmibuty
4011 d5e2
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viamefir mefir
kupmibuty
Czy życie to nie rzecz gustu? Jednym się podoba i chętnie żyją, a drudzy muszą.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromhejhejter hejhejter viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl