Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2017

kupmibuty

June 21 2017

kupmibuty
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.

June 20 2017

kupmibuty
kupmibuty
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
kupmibuty
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti

June 14 2017

kupmibuty
1311 1e47 500
Reposted fromheroes heroes viazwierzejuczne zwierzejuczne

June 11 2017

kupmibuty
Tak, chcę się zmęczyć, pobrudzić, umordować, nałykać kurzu, spalić słońcem i zmoczyć przez deszcz. Chcę poczuć (...) życie, jakbym je miała pod skórą.
— B. Pawlikowska
Reposted fromswojszlak swojszlak viazmora zmora
kupmibuty
3509 fd19
Reposted fromlittlefool littlefool viazmora zmora
kupmibuty
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła Mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka.
— Tove Jansson, Tatuś Muminka i morze
Reposted fromrol rol viazmora zmora
5588 23be 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viazmora zmora

June 06 2017

kupmibuty
4011 d5e2
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viamefir mefir

June 04 2017

May 28 2017

kupmibuty

May 27 2017

kupmibuty
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
kupmibuty

May 25 2017

kupmibuty
kupmibuty
kupmibuty

May 23 2017

kupmibuty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl