Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

kupmibuty
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viaplacekijacek placekijacek
kupmibuty
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted frommslexi mslexi viaplacekijacek placekijacek
kupmibuty
Mała, to dziwne. Raz mi się chce żyć, a raz po prostu kurwica człowieka trafia. Kładę się do łóżka i nie potrafię zasnąć, sam nie wiem czemu. Po prostu leżę i tyle. Gapię się w ten sufit i nie umiem niczego zrozumieć. I jest jakoś tak… Tęskno? Smętnie? Nie wiem. Za dużo nie wiem, Mała. Tylko jedną myśl ciągle gdzieś tam mam, w tej głowie. Że chcę do Ciebie. Że powinienem być obok Ciebie. I to tak bardzo, że ciężko wytrzymać. Chodźmy stąd, proszę.
— M. Bajorek

July 03 2015

kupmibuty

July 01 2015

kupmibuty
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viajustanothergirl justanothergirl

June 30 2015

kupmibuty
1320 a90a
kupmibuty
5325 d8e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaplacekijacek placekijacek
kupmibuty
Strach i wątpliwości zabiły więcej marzeń i celów, niż porażka kiedykolwiek zdołała.
kupmibuty
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaplacekijacek placekijacek

June 28 2015

kupmibuty

Odważnym szczęście sprzyja.

— Wergiliusz
Reposted frominpassing inpassing

June 26 2015

kupmibuty
Think of all the roads
Think of all their crossings
Taking steps is easy
Standing still is hard
Remember all their faces
Remember all their voices
Everything is different
The second time around
6015 9c58
Reposted fromrainbowleos rainbowleos viaucieknijmi ucieknijmi
kupmibuty
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę, że jest inny.
— K. Grochola
Reposted fromswojszlak swojszlak viaucieknijmi ucieknijmi
kupmibuty
9837 37f8
Reposted fromlittlefool littlefool viaucieknijmi ucieknijmi
kupmibuty
2185 b2ac
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi

June 25 2015

kupmibuty

Fjaðrárgljúfur. South Iceland.

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamefir mefir
kupmibuty
The sign of intelligence is that you are constantly wondering. Idiots are always dead sure about every damn thing they are doing in their life.
— Vasudev (via neutral)
kupmibuty
Reposted fromdimer dimer viajustanothergirl justanothergirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl