Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2018

kupmibuty
2755 a5e3 500
Reposted fromtfu tfu viazie zie
kupmibuty
kupmibuty
3224 213f
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
0246 4ec4 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viairmelin irmelin
kupmibuty
2367 ba35 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viairmelin irmelin
kupmibuty
5469 86fb 500
Reposted frompiehus piehus viazie zie
kupmibuty
1137 87a3
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
kupmibuty
Reposted frommefir mefir viaPoranny Poranny
kupmibuty
7298 45f2 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialaj laj
kupmibuty
9260 75c2 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

July 02 2018

kupmibuty
Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
kupmibuty
5657 ac1f 500
Rupi Kaur - Słońce i jej kwiaty.
Reposted fromnutt nutt viaLejdiWioletta LejdiWioletta

June 28 2018

kupmibuty
0291 93e3 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialaj laj
kupmibuty
3143 2b4d 500
Putin offer tea
Reposted fromjodynaa jodynaa viairmelin irmelin
kupmibuty
2996 6be1
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
kupmibuty

Cały dowcip w stosunkach z ludźmi polega na tym, żeby umieć ich słuchać. To przeważnie wystarczy.

— Dariusz Zaborek — Czesałam ciepłe króliki
Reposted fromyourtitle yourtitle viawarkocz warkocz
3210 d58c
Reposted frombrumous brumous viawarkocz warkocz
kupmibuty
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viawarkocz warkocz
kupmibuty
3455 bae4 500
Reposted frommoomins moomins viawarkocz warkocz
kupmibuty
6493 9855 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl