Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

kupmibuty
3105 cd36 500
Reposted fromrol rol
kupmibuty
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
kupmibuty
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
kupmibuty
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce ostrożnie jak perłę i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci, zgubi. Potem, znacznie później, zostaniesz sam z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tę dziurę mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
Każdy ma tę małą lampkę, ten kryptonit. Ja też. Nigdy nie powinienem go nikomu pokazywać.
— Jakub Żulczyk " Ślepnąc od Świateł"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoutoflove outoflove

April 23 2018

kupmibuty
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
Reposted fromTinySilentSoul TinySilentSoul viaparafina parafina
kupmibuty
9780 8d08 500
Reposted fromkosmata kosmata viaparafina parafina
kupmibuty
6824 6caa
Reposted fromdailylife dailylife viaparafina parafina
kupmibuty
5257 edd1
Reposted fromfungi fungi viaparafina parafina
kupmibuty
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaparafina parafina
kupmibuty
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaparafina parafina
kupmibuty
9841 3701 500
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaparafina parafina
kupmibuty
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
kupmibuty
8197 d0c5 500
Reposted fromzciach zciach viaparafina parafina
kupmibuty
5521 6a3b 500
Moon and islands outside Oslo. Photo: pasic.haris
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaparafina parafina
kupmibuty
kupmibuty
0526 babb 500
Reposted frompiehus piehus viaparafina parafina
kupmibuty

"Marek Hłasko mówił:
Chrystus chciał uzdrowić
naród
to go ukrzyżowali.
Nie należy się wygłupiać."

E. Kurzawa

Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaparafina parafina
kupmibuty
1673 83d7 500
Reposted fromteijakool teijakool viaparafina parafina
kupmibuty
6927 5391 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaparafina parafina
kupmibuty
When you get older, plainer, saner
Will you remember all the danger
We came from?
— LP
Reposted fromparafina parafina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl