Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2018

kupmibuty
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viawarkocz warkocz
kupmibuty
6175 b63a 500
Reposted fromendlessmemories endlessmemories viaPoranny Poranny
kupmibuty
4641 4996 500
Reposted fromobliviate obliviate viawakemeupx wakemeupx
kupmibuty

June 23 2018

kupmibuty
7072 d446 500
“I simply bought some chairs and I decided to lower these chairs marking the absence of each person at the approximate time the autopsy said that each person or group of people had died”.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialaj laj
kupmibuty
6110 22eb 500
Reposted fromSanthe Santhe vialaj laj
kupmibuty
1014 f3da 500

Deppendeutsch für BLÖD-Leser
Reposted fromswissfondue-interim swissfondue-interim vialaj laj

June 20 2018

kupmibuty
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - "Dar Julii"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamessinhead messinhead
kupmibuty
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viajustonebullet justonebullet

June 19 2018

kupmibuty
3768 c901 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
kupmibuty
Reposted fromshakeme shakeme viatoniewszystko toniewszystko
kupmibuty
9775 4a9e 500
Reposted fromZircon Zircon viairmelin irmelin
kupmibuty
9262 dcd8 500
Reposted fromseaweed seaweed viawakemeupx wakemeupx
kupmibuty
8656 6d6d 500
Reposted fromtfu tfu viawakemeupx wakemeupx
kupmibuty
8197 79b6 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaj laj
kupmibuty
7953 71f2 500
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life vialaj laj
kupmibuty
6877 fea4 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy vialaj laj
3858 36c4 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vialaj laj
kupmibuty
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem vialaj laj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl