Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2019

kupmibuty
5764 8dfc 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
kupmibuty
1153 bb5e 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
kupmibuty
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viazwierzejuczne zwierzejuczne
kupmibuty
7982 e535 500
kupmibuty
2198 6ee1 500
kupmibuty
6385 74ae 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin

August 02 2018

kupmibuty
2755 a5e3 500
Reposted fromtfu tfu viazie zie
kupmibuty
kupmibuty
3224 213f
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
0246 4ec4 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viairmelin irmelin
kupmibuty
2367 ba35 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viairmelin irmelin
kupmibuty
5469 86fb 500
Reposted frompiehus piehus viazie zie
kupmibuty
1137 87a3
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
kupmibuty
Reposted frommefir mefir viaPoranny Poranny
kupmibuty
7298 45f2 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialaj laj
kupmibuty
9260 75c2 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

July 02 2018

kupmibuty
Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
kupmibuty
5657 ac1f 500
Rupi Kaur - Słońce i jej kwiaty.
Reposted fromnutt nutt viaLejdiWioletta LejdiWioletta

June 28 2018

kupmibuty
0291 93e3 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialaj laj
kupmibuty
3143 2b4d 500
Putin offer tea
Reposted fromjodynaa jodynaa viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl